Thực tế ảo và thực tế tăng cường sẽ là điều bắt buộc trong thương mại

Khi mọi người hỏi tôi về các dự đoán, tôi thường chỉ họ cho người khác. Tôi không phải là người theo chủ nghĩa tương lai, nhưng tôi có thành tích khá tốt về việc xem những tiến bộ công nghệ sẽ tác động đến hành vi mua hàng như thế nào. Một công nghệ mà tôi khá im lặng đó là thực tế tăng cường và thực tế ảo. Tất cả đều tuyệt, nhưng tôi tin rằng chúng ta vẫn còn vài năm nữa mới có thể sử dụng thực tế. Tuy nhiên, nếu bạn là một cửa hàng bán lẻ, tôi sẽ