Các chỉ số tìm kiếm: Nền tảng SEO theo hướng dữ liệu dành cho doanh nghiệp

Có hàng chục công cụ SEO có sẵn với nhiều hơn nữa tràn ngập thị trường mỗi tháng. Vấn đề với phần lớn các công cụ này là chúng tập trung vào các số liệu có thể quan trọng từ nhiều năm trước, nhưng không còn nữa. Searchmetrics là một doanh nghiệp, nền tảng SEO theo hướng dữ liệu, tiếp tục phát triển và mang lại kết quả cho khách hàng - trên phạm vi quốc tế. Các công cụ tìm kiếm ngày nay lập chỉ mục và xếp hạng một trang Web ngày càng mở rộng nhanh hơn và chính xác hơn nhiều so với người tiền nhiệm của chúng. Họ đã phát triển