Disrupter trong tự động hóa tiếp thị

Gần đây, khi tôi viết về quá khứ, hiện tại và tương lai của tiếp thị, một lĩnh vực trọng tâm là tự động hóa tiếp thị. Tôi đã nói về cách thực sự phân chia ngành công nghiệp này. Có những giải pháp cấp thấp yêu cầu bạn phải phù hợp với quy trình của chúng để thành công. Những thứ này không hề rẻ… nhiều chi phí hàng nghìn đô la mỗi tháng và về cơ bản yêu cầu bạn trang bị lại cách công ty của bạn hoạt động để phù hợp với phương pháp của họ. Tôi tin rằng điều này gieo rắc thảm họa cho nhiều người