Xu hướng tiếp thị video cho năm 2021

Video là một lĩnh vực mà tôi thực sự đang cố gắng phát triển trong năm nay. Gần đây tôi đã thực hiện một podcast với Owen của Trường Tiếp thị Video và anh ấy đã thúc đẩy tôi nỗ lực hơn nữa. Gần đây, tôi đã dọn dẹp các kênh Youtube của mình - cho cả cá nhân tôi và Martech Zone (vui lòng đăng ký!) và tôi sẽ tiếp tục làm việc để quay một số video hay cũng như quay nhiều video thời gian thực hơn. tôi đã xây dựng