Blaze Meter: Nền tảng kiểm tra tải cho nhà phát triển

BlazeMeter cung cấp cho các nhà phát triển nền tảng thử nghiệm tải để mô phỏng bất kỳ tình huống người dùng nào cho các ứng dụng web, trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ web, có thể mở rộng từ 1,000 đến 300,000+ người dùng đồng thời. Kiểm tra tải là bắt buộc đối với các trang web và ứng dụng vì nhiều trang hoạt động tốt trong quá trình phát triển, nhưng bị phá vỡ do sự căng thẳng của người dùng đồng thời. BlazeMeter cho phép các nhà phát triển và nhà thiết kế đo lường hiệu suất để nhanh chóng xác định loại tải web và các trang web hoặc ứng dụng di động của bạn thực sự có thể xử lý.