Điểm chuẩn: Hội thảo trên web của bạn hoạt động tốt như thế nào?

Chúng tôi vừa lên lịch cho hội thảo trên web tiếp theo của mình vào ngày hôm qua và thảo luận về một số tiêu chuẩn về việc tham dự, quảng cáo và thời lượng… và sau đó tôi vừa nhận được thông báo này hôm nay! ON24 đã phát hành ấn bản năm 2015 của Báo cáo điểm chuẩn hội thảo trên web hàng năm, phân tích các xu hướng chính được quan sát thấy trong hội thảo trên web của khách hàng ON24 trong năm ngoái. Hội thảo trên web Điểm chuẩn Hiệu suất Hội thảo trên web Tương tác - 35% hội thảo trên web được tích hợp các ứng dụng truyền thông xã hội, chẳng hạn như Twitter, Facebook và LinkedIn, và 24% hội thảo trên web