Thống kê Internet mới nhất cho năm 2018 là gì

Mặc dù được phát triển từ giữa những năm 80, Internet vẫn chưa được thương mại hóa hoàn toàn ở Hoa Kỳ cho đến năm 1995 khi những hạn chế cuối cùng được bỏ để Internet mang lưu lượng thương mại. Thật khó tin rằng tôi đã làm việc trên Internet kể từ khi nó bắt đầu thương mại, nhưng tôi đã có những sợi tóc bạc để chứng minh điều đó! Tôi thực sự may mắn khi được làm việc cho một công ty hồi đó đã nhìn thấy cơ hội và khiến tôi lao đầu vào