RSS là gì? Nguồn cấp dữ liệu là gì? Kênh là gì?

Mặc dù con người có thể xem HTML, nhưng để các nền tảng phần mềm sử dụng nội dung, nó phải ở định dạng có thể đọc được. Định dạng trực tuyến tiêu chuẩn là RSS và khi bạn xuất bản các bài đăng mới nhất của mình ở định dạng này, nó được gọi là nguồn cấp dữ liệu của bạn. Với một nền tảng như WordPress, nguồn cấp dữ liệu của bạn được tạo tự động và bạn không cần phải làm gì cả. Hãy tưởng tượng bạn có thể loại bỏ tất cả các yếu tố thiết kế trang web của mình và chỉ nguồn cấp dữ liệu