Máy chủ quảng cáo là gì? Phân phát quảng cáo hoạt động như thế nào?

Thời gian đọc: 2 phút Nó có vẻ giống như một câu hỏi khá sơ đẳng, "Quảng cáo được phân phát trên trang web như thế nào?" Quá trình này khá phức tạp và xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn. Có những nhà xuất bản trên khắp thế giới cung cấp đối tượng được nhắm mục tiêu phù hợp mà các nhà quảng cáo đang cố gắng tiếp cận. Tuy nhiên, có các trao đổi quảng cáo trên khắp thế giới, nơi các nhà quảng cáo có thể nhắm mục tiêu, đặt giá thầu và đặt quảng cáo. Máy chủ quảng cáo là gì Máy chủ quảng cáo là hệ thống