Chọn tham gia đơn, đã xác nhận và tham gia kép là gì?

Bất kể bạn đang thực hiện loại thông điệp tiếp thị nào, bạn sẽ cần cung cấp phương pháp luận để người đăng ký chọn nhận những thông điệp đó. Hầu hết các quốc gia và chính sách thương mại thực thi một số loại quy định chống thư rác, vì vậy việc ghi lại các nguồn và hoạt động của các hành vi là rất quan trọng. Dưới đây là các phương pháp: Chọn tham gia đơn - Đây là phương pháp điển hình cho chọn tham gia email và tin nhắn văn bản. Người đăng ký đăng ký trên một trang web hoặc được nhập khẩu bởi một công ty