Việc áp dụng, chiến thuật và kết quả tiếp thị nội dung trong năm 2014

Chúng tôi đã xuất bản Tình hình Tiếp thị Nội dung từ Eloqua, Tình hình Tiếp thị Nội dung Hiện tại của năm 2014 và Xu hướng Tiếp thị Nội dung 2014… bạn có bắt đầu thấy chủ đề năm nay không? Infographic này từ Uberflip minh họa hiện trạng tiếp thị nội dung giữa các doanh nghiệp B2B và B2C. Các nhà tiếp thị hiện đang ưa thích chiến thuật nào? Họ có nhìn thấy kết quả mà họ mong đợi không? Tương lai trông thế nào? Kiểm tra nó ra! Đồ họa thông tin này chiếm một chút