Những từ đáng ngạc nhiên được chia sẻ nội dung hàng đầu

Gần đây, tôi đã viết về 2 yếu tố chính mà tiêu đề bài viết nên kết hợp nếu chúng muốn được nhấp vào và đọc. Một số từ không chỉ ảnh hưởng đến những gì mọi người đọc, nó còn có thể ảnh hưởng đến những gì mọi người chia sẻ! Infographic này từ ShortStack cung cấp dữ liệu được thu thập từ Iris Shoor, Leo Widrich và Scott Ayres. Các từ lấy nội dung được chia sẻ Bài đăng trên Blog - Ngạc nhiên, Khoa học, Phê bình Twitter - Lên trên, Theo dõi, Vui lòng Facebook - Lời khuyên, Kinh ngạc, Cảm hứng