Bài đăng đồng tác giả trong WordPress

Khi mọi người yêu cầu chúng tôi làm điều gì đó khác biệt một chút với blog của mình, chúng tôi không bao giờ trả lời rằng “Tôi không thể làm điều đó.”. Chúng tôi phát triển rất nhiều WordPress và luôn ấn tượng với số lượng các công cụ có sẵn để hoàn thành công việc. Hôm qua, đó là một bài đăng của khách về việc quảng bá các sự kiện bằng phương tiện truyền thông xã hội… nhãn dán là đó là một bài đăng trên blog đồng tác giả! Và chúng tôi đã có thể làm được điều đó! Nó không phải là

Tại sao không có tranh luận gay gắt?

Có một đứa trẻ mới trong khối ở phía bình luận của doanh nghiệp, Intense Debate. Tiền đề của dịch vụ là nổi bật - cung cấp một kho lưu trữ trung tâm để theo dõi nhận xét của khách truy cập, mở rộng bình luận ra ngoài blog của bạn và cung cấp một giao diện rất phong phú để hiển thị các bình luận. Tuy nhiên, có một lỗ hổng duy nhất với dịch vụ khiến nó không thể sử dụng được… các nhận xét được tải qua JavaScript, điều mà Công cụ Tìm kiếm sẽ không