Sitecore mang đến quản lý nội dung cho tài liệu quảng cáo đã in

Vòng đời sản xuất chiến dịch tiếp thị, bắt đầu từ việc hình thành ý tưởng và kéo dài qua giai đoạn phát triển đến báo cáo cuối cùng, bảng dữ liệu, tài liệu quảng cáo, danh mục, tạp chí hoặc bất kỳ thứ gì khác là một quá trình tẻ nhạt và tốn thời gian. Sitecore, công ty dẫn đầu thị trường về phần mềm hệ thống quản lý nội dung trực tuyến, đã tung ra một công nghệ mới có tiềm năng cách mạng hóa quy trình này cho tài liệu in. Sitecore's Adaptive Print Studio không chỉ cung cấp cho tổ chức