Cách sử dụng cuộc họp thu phóng để ghi lại một khách từ xa trên Podcast của bạn trong các bản nhạc riêng biệt

Tôi không thể cho bạn biết tất cả các công cụ mà tôi đã sử dụng hoặc đăng ký trước đây để ghi lại các cuộc phỏng vấn podcast từ xa - và tôi đã gặp vấn đề với tất cả chúng. Không quan trọng khả năng kết nối của tôi tốt như thế nào hay chất lượng phần cứng… các vấn đề kết nối không liên tục và chất lượng âm thanh hầu như luôn khiến tôi quăng podcast. Công cụ hữu ích cuối cùng mà tôi sử dụng là Skype, nhưng việc áp dụng ứng dụng này không phổ biến nên