Theo dõi các liên kết nhấp để gọi trong sự kiện Google Analytics bằng Trình quản lý thẻ của Google

Trình quản lý thẻ của Google Sự kiện Google Analytics để theo dõi số điện thoại nhấp vào thẻ cố định

Khi chúng tôi làm việc với khách hàng về báo cáo, điều cần thiết là chúng tôi phải thiết lập tài khoản Trình quản lý thẻ của Google cho họ. Trình quản lý thẻ của Google không chỉ là một nền tảng để tải tất cả các tập lệnh trên trang web của bạn mà còn là một công cụ mạnh mẽ để tùy chỉnh vị trí và thời điểm bạn muốn kích hoạt các hành động trong trang web của mình bằng cách sử dụng bất kỳ tập lệnh nào mà bạn đã đưa vào.

Thông thường, hơn một nửa số khách truy cập trang web của bạn đến trang web của bạn thông qua trình duyệt trên điện thoại di động. Siêu liên kết số điện thoại của bạn trên trang web của bạn là một cách tuyệt vời để giúp khách truy cập gọi điện cho nhóm bán hàng của bạn dễ dàng hơn. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi siêu liên kết mọi số điện thoại trên tất cả các trang web của khách hàng chỉ vì lý do này. Đây là thẻ liên kết HTML trông như thế nào:

<a href="tel:13172039800">317.203.9800</a>

Sự kiện Google Analytics cung cấp cơ hội để đo lường sự kiện trong một trang web. Các sự kiện là yếu tố bắt buộc để đo lường sự tương tác như nhấp vào lời kêu gọi hành động, bắt đầu và dừng video cũng như các tương tác khác trong một trang web mà không chuyển người dùng từ trang này sang trang khác. Đó là phương tiện hoàn hảo để đo lường loại tương tác này. Để làm như vậy, chúng tôi có thể sửa đổi mã trên và thêm sự kiện JavaScript onClick để nối sự kiện:

<a href="tel:13172039800" onclick="gtag('event', 'click', { event_category: 'Phone Number Link', event_action: 'Click to Call', event_label:'317.203.9800'})">317.203.9800</a>

Có một vài thách thức với điều này. Trước tiên, bạn có thể không có quyền truy cập để thêm mã onclick trong các trường của hệ thống quản lý nội dung trang web của bạn (CMS). Thứ hai, cú pháp phải chính xác vì vậy có rất nhiều cơ hội để làm sai. Thứ ba, bạn sẽ phải làm điều đó ở mọi nơi bạn có số điện thoại trên trang web của mình.

Theo dõi sự kiện trong Trình quản lý thẻ của Google

Giải pháp là sử dụng các khả năng nâng cao của Trình quản lý thẻ của Google. Miễn là Trình quản lý thẻ của Google được triển khai trên trang web của bạn, bạn không bao giờ phải chạm vào nội dung cũng như mã của mình để triển khai theo dõi sự kiện như thế này. Các bước để làm như sau:

 • Cò súng - Thiết lập trình kích hoạt được thực thi khi khách truy cập trang web nhấp vào liên kết điện thoại.
 • Nhãn - Thiết lập thẻ sự kiện được xử lý mỗi khi trình kích hoạt được thực thi.

LƯU Ý: Điều kiện tiên quyết của việc này là bạn đã thiết lập Thẻ Google Analytics Universal Analytics và kích hoạt đúng cách trên trang web của mình.

Phần 1: Thiết lập trình kích hoạt nhấp chuột của bạn

 1. Trong Tài khoản Trình quản lý thẻ của Google, hãy điều hướng đến Triggers trên điều hướng bên trái và nhấp vào Mới
 2. Đặt tên cho Trigger của bạn. Chúng tôi đã gọi cho chúng tôi Số điện thoại Nhấp vào
 3. Nhấp vào phần Cấu hình trình kích hoạt và chọn loại trình kích hoạt Chỉ cần Liên kết

Trình quản lý thẻ của Google> Cấu hình trình kích hoạt> Chỉ liên kết

 1. Kích hoạt tính năng Chờ thẻ với thời gian chờ tối đa mặc định là 2000 mili giây
 2. Kích hoạt tính năng Kiểm tra xác thực
 3. Bật trình kích hoạt này khi URL trang> khớp với RegEx>. *
 4. Đặt kích hoạt trình kích hoạt này trên Một số lần nhấp vào liên kết
 5. Kích hoạt trình kích hoạt này trên Nhấp vào URL> chứa> điện thoại:

cấu hình kích hoạt trình quản lý thẻ google chỉ liên kết tel

 1. Nhấp chuột Lưu

Phần 2: Thiết lập thẻ sự kiện của bạn

 1. Hướng đến Tag
 2. Nhấp chuột Mới
 3. Đặt tên cho Thẻ của bạn, chúng tôi đặt tên cho chúng tôi Điện thoại Click
 4. Chọn Google Analytics: Universal Analytics

Trình quản lý thẻ của Google> Thẻ mới> Google Analytics: Universal Analytics

 1. Đặt Loại theo dõi thành Sự kiện
 2. Nhập vào Danh mục là Điện thoại
 3. Nhấp vào dấu + trên Hành động và chọn Nhấp vào URL
 4. Nhấp vào dấu + trên Nhãn và chọn Đường dẫn trang
 5. Để trống Giá trị
 6. Để lần truy cập không tương tác là sai
 7. Nhập của bạn Biến Google Analytics.
 8. Nhấp vào Phần kích hoạt và chọn Cò súng bạn đã thiết lập trong Phần 1.

trình quản lý thẻ google tag điện thoại nhấp chuột

 1. Nhấp chuột Lưu
 2. Xem trước Thẻ của bạn, kết nối trang web của bạn và nhấp vào trang web của bạn để quan sát rằng thẻ được kích hoạt. Bạn có thể nhấp vào thẻ Điện thoại Click và xem chi tiết đã được thông qua.

bản xem trước trình quản lý thẻ google

 1. Sau khi bạn xác minh rằng thẻ của mình đang kích hoạt đúng cách, Xuất bản thẻ để đưa nó vào trang web của bạn

Mẹo: Google Analytics thường không theo dõi các sự kiện trong thời gian thực cho trang web của bạn, vì vậy nếu bạn đang kiểm tra trang web và quay trở lại nền tảng phân tích của mình, bạn có thể không quan sát thấy sự kiện đang được ghi lại. Kiểm tra lại sau vài giờ.

Bây giờ, bất kể trang nào trên trang web của bạn, mọi bấm để gọi liên kết sẽ ghi lại một sự kiện trong Google Analytics khi ai đó nhấp vào liên kết điện thoại! Bạn cũng có thể thiết lập sự kiện đó làm Mục tiêu trong Google Analytics. Nếu bạn cũng muốn làm điều này với các liên kết mailto, chúng tôi đã viết một bài báo, Theo dõi các nhấp chuột vào thư trong các sự kiện của Google Analytics bằng Trình quản lý thẻ của Google